Ochrana přírody

OCHRANA přírody (uč. Str.34-37)

1. Krajina přírodní - přeměněná na kulturní a umělou

· Přírodu neporušenou zabezpečuje systém ochrany přírody

a) NÁRODNÍ PARKY - KRNAP, NP Šumava, NP Podyjí, NP České Švýcarsko

b) CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI - 27

· NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE

· NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY

3. Životní prostředí

a) špatná kvalita ovzduší v průmyslových oblastech - Ostravsko, Podkrušnohorsko

  • špatná kvalita vod - vypouštění odpadů z továren, domů, zemědělství apod.

Odpověz:

  • Vypiš některé oblasti, patřící do systému ochrany přírody na Ivančicku.
  • Napiš jakým způsobem je v naší oblasti, kde bydlíme zabezpečena ochrana přírody (ovzduší, voda, apod.)