Průmysl hutnický a strojírenský

PRŮMYSL HUTNICKÝ A STROJÍRENSKÝ

 • HUTNICKÝ PRŮMYSL- má velkou spotřebu nerostných surovin a energie. Typické jsou velké závody s několika tisíci pracovníků.
 • Hutnictví dělíme:
 • Železa a oceli - tzv. černá metalurgie (vyrábí železo, ocel, válcovaný materiál) - Ostravsko a Střední Čechy
 • Neželezných kovů - barevná metalurgie, založena na dovozu surovin a zpracováni barevného šrotu - Střední Čechy
 • STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL - ovlivňuje technický pokrok v dopravě a zemědělství, má bohatou tradici
 • Obory strojírenství:
 • Dopravní stroje
 • Obráběcí stroje
 • Mechanika, optika, měřící zařízení
 • Elektronika a elektrotechnika
 • HLAVNÍ OBLASTI:
 • Středočeská - Praha, Mladá Boleslav
 • Jižní Morava - Brno, Blansko, Adamov

Ostravská - Ostrava, Opava