Průmysl paliv a energetiky

Průmysl paliv a energetiky

  • ČR má omezené přírodní zdroje.

Více jak polovina vyrobené energie vzniká využitím uhlí. Výsledkem je rozsáhlá devastace těžebních oblastí.

  • Těžba paliv
  • ČERNÉ UHLÍ - Ostravsko (hlubinné doly, kvalitní uhlí)
  • HNĚDÉ UHLÍ - Podkrušnohoří (povrchové doly)
  • LIGNIT - ropa a zemní plyn - Jihovýchodní Morava (malý význam)
  • Výroba elektřiny
  • Tepelné elektrárny - v uhelných revírech, velké znečištění ovzduší
  • Jaderné elektrárny - Dukovany, Temelín, problém s jaderným odpadem
  • Vodní elektrárny - Orlík, Slapy, Dalešice, energie ekologicky výhodná
  • Alternativní zdroje - větrné, sluneční