Vodstvo v ČR


 • Řeky - v ČR se nachází hlavní evropská rozvodí, která rozdělují náš stát na 3 úmoří:
 • LABE - do Severního moře (66% území)
 • MORAVA - do Černého moře (24% území)
 • ODRA - do Baltského moře (10% území)
 • Naše vodní zásoby jsou závislé na srážkách (1/3 vody odteče, 1/3 se vsákne, 1/3 se vypaří)
 • Největší průtoky řek jsou na jaře, při tání sněhu
 • Povodně jsou nejčastěji v létě, po vydatných lijácích
 • ŘEKY: LABE - Orlice, Chrudimka, Vltava, Jizera, Ohře

VLTAVA - Berounka, Sázava, Lužnice, Otava

MORAVA - Bečva, Haná, Dyje, Jihlava, Svratka, Svitava

ODRA - Opava

 • JEZERA - jsou přírodního původu:
 • Ledovcová (Šumava)
 • Krasová (Moravský kras)
 • Přehrazením údolí potoka a v opuštěných říčních pramenech
 • RYBNÍKY - uměle vytvořené (jižní Čechy) a na Pardubicku - lov ryb
 • PŘEHRADNÍ NÁDRŽE - uměle vytvořené na velkých řekách; význam: Výroba elektřiny, ochrana před povodněmi, rekreace
 • PODZEMNÍ VODY - jsou velmi nerovnoměrné
 • Minerální prameny - lázně
 • Vřídla (nad 50 C) - lázně
 • Znečišťování vod - odpady z domácnosti, průmyslu a zemědělství