Doprava a spoje

DOPRAVA A SPOJE

  • ČR má hustou dopravní síť, která slouží našemu hospodářství i tranzitní dopravě.
  • ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA - energeticky méně náročná, přepravuje osoby i náklady.
  • SILNIČNÍ DOPRAVA - výhodou je přeprava na místo, nevýhodou je hluk, prach, výfukové plyny. Přepravuje osoby i náklad.
  • VODNÍ DOPRAVA - má menší význam, je levná, ale pomalá; přeprava nákladů (Labe, Vltava)
  • LETECKÁ DOPRAVA - Praha má mezinárodní význam, rychlá, drahá, přepravuje zejména osoby.
  • POTRUBNÍ DOPRAVA - ropovod, plynovod
  • SPOJE - přeprava informací, internet, TV, rozhlas, telefon