Podnebí

Počasí - krátkodobé okamžiky stavu ovzduší na určitém místě

Podnebí - dlouhodobý průměr stavu počasí na určitém území

Vlivy na podnebí:

  • Sluneční záření - nerovnoměrné množství slunečního záření dopadá na zemský povrch - způsobilo vznik podnebných pásů
  • Nadmořská výška - čím jsme výše nad mořem - tím je nižší teplota vzduchu
  • Vzdálenost od oceánu: Oceánské klima
  • Kontinentální klima
  • Přechodné klima

ČR leží v mírném pásu na rozhraní oceánské a kontinentálního podnebí.

Teplota vzduchu závisí na nadmořské výšce a členitosti reliéfu.

Teplotní inverze - nejčastěji v podzimních a zimních měsících, kdy studený, těžký vzduch klesá do údolí a na horách je jasno, slunečno.

Podnebí v ČR

Podnebné oblasti:

a) Teplá oblast - 50 letních dnů na 25 C - Polabí, Poohří, Moravské úvaly

b) Mírně teplá oblast - nadmořská výška 300 -700 m n. m. - velká část ČR

c) Chladná oblast - průměrná letní teplota 15 C - pohraniční hory, Vysočina

ČR leží na rozhraní:

- Západoevropského oceánského klima (mírné zimy, mírná léta)

- Východoevropského kontinentálního klima (horká suchá léta, studené mrazivé zimy)

Nejtepleji bylo naměřeno +40 ´C Dobřichovice u Prahy (2012).

Nejchladněji .....zjisti

Srážky - nejvíce spadne na svazích Jizerských hor 1705mm, nejméně v okolí Žatce 410 mm.

Znečisťování ovzduší - nejhorší je to na Ostravsku, Podkrušnohoří a v okolí Prahy.