Průmysl

Průmysl ČR

  • Průmysl je hlavním článkem našeho hospodářství a má velký podíl na zahraničním obchodě
  • Je hlavním znečišťovatelem životního prostředí
  • Průmyslová výroba má 200 let trvající tradici- zejména sklářství, strojírenství, textilní průmysl
  • Největší rozmach průmyslu byl za Rakouska-Uherska - ČR měla přední postavení ve světě - to si ČR udržela až do 2 s.v. války
  • Po roce 1989 (Sametová revoluce) poklesla těžba uhlí, hutní výroby, textilního i oděvního průmyslu a počet pracovníků se snížil o čtvrtinu

Ujasni si pojem průmysl a jeho odvětví pomocí těchto videí:

Sklářský průmysl https://www.youtube.com/watch?v=Ctv0qKKi3cI

Keramika a porcelán https://www.youtube.com/watch?v=YcBpw1PYcQ0

Uhlíhttps://www.youtube.com/watch?v=HowA81upNs8&list=PLoMNzlWSIlAJ60haUlBaKQISXBobJVCFI&index=14

Jak to vypadá v Temelíně https://www.youtube.com/watch?v=TeG6NKOuobU&list=PLoMNzlWSIlAJ60haUlBaKQISXBobJVCFI&index=49

Hlubinné doly https://www.youtube.com/watch?v=ENV0TOYm4x8&list=PLoMNzlWSIlAJ60haUlBaKQISXBobJVCFI&index=57

Co je to Ropa https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0

Jak funguje jaderná elektrárna https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk

Těžba nerostných surovin v ČR https://www.youtube.com/watch?v=SWxjgvb4SMw

Automobilový průmysl https://www.youtube.com/watch?v=_3VtY60DKZM

Textilní průmysl https://www.youtube.com/watch?v=iWnLP9ya6Ik

Výroba ručního papíru https://www.youtube.com/watch?v=sEPvHUrILrk

Plasty kolem nás https://www.youtube.com/watch?v=PHpXKWQdNLA