Vznik a vývoj reliéfů


  • Česká vysočina se vyvíjela od prahor.
  • V prvohorách - vrásnění - vznik hor a černého uhlí
  • V druhohorách - rozrušování a zarovnávaní povrchu
  • V třetihorách - vyzdvižení pohraničních hor, vznik hnědého uhlí
  • Ve čtvrtohorách - střídání dob ledových, zvětrávání hornin
  • Karpaty - jsou přímým pokračováním Alp, vznikly koncem druhohor
  • Česká vysočina - má rozsáhlý zarovnaný povrch, oblé hřbety a široká údolí. Je starší než západní Karpaty, pro které jsou typické ostré skalní tvary a příkré horské srázy.